Integritetspolicy

1. Allmänt

Bopdoo vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
För vissa av Bopdoo tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.
Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Bopdoo hemsidor dustin.se och dustinhome.se i syfte att köpa Bopdoo produkter och tjänster.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bopdoo har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.
 
2. Personuppgiftsansvarig
Bopdoo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.
 
3. När samlar vi personuppgifter?
Bopdoo samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Bopdoo hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Bopdoo kan även få information från Bopdoo samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Bopdoo kan även komma att få information om dig från annonsörer i Bopdoo annonsnätverk.
Bopdoo använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. 
 
4. Vilka personuppgifter samlar vi in?
4.1 Privatpersoner 
 
När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring, eller skapar ett konto kan Bopdoo komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Bopdoo.
 
4.2 Företag
Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Bopdoo samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Bopdoo.
 
5. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
 
6. Varför behandlar Bopdoo personuppgifter om dig?
 
6.1 Privatpersoner
Bopdoo behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Bopdoo personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan Bopdoo komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att Bopdoo skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.
 
Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Bopdoo kan även komma att samköra och analysera den information Bopdoo samlar in via cookies med den information som finns sparad i Bopdoo kundregister för dessa syften.
 
6.2 Företag
Bopdoo behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.
En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.
Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Bopdoo har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Bopdoo skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder. 
 
7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. 
Bopdoo kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Bopdoo räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bopdoo rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Bopdoo kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Bopdoo:s samarbetspartners och IT-leverantörer.  
 
8. Länkar till externa webbplatser
Bopdoo hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Bopdoo. Bopdoo ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.
 
9. Förändringar av integritetspolicyn
Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Bopdoo att publicera den justerade integritetspolicyn på bopdoo.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Bopdoo genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Bopdoo att informera dig via e-post.
 
10. Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Dustin behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Bopdoo behandlar dina personuppgifter.
 
Om du inte vill att Bopdoo behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Bopdoo. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.
Bopdoo © 2021